Biz Kimiz

Değerli Evcilbook.com Ailesi ve sevgili Hayvan Severler,

Kurulduğumuz günden bu yana her daim elimizden geldiğince okumaya, öğrenmeye, bilgiye karşı saygılı olmaya, üretmeye çalışıyoruz. En önemlisi ise, evcil hayvanlar ile ilgili olarak daha önce gerçek anlamda hiç gerçekleşmemiş olanı yapmaya çalışıyoruz, yani evcil hayvanlarımızın internet üzerinden sosyalleşmelerini sağlayarak gerek evcil sahibinin gerekse evcilin kendisinin karşılaşabileceği sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Barınak, seyahatlerde otel, hastalıklarda veteriner, kaybolmalarda ücretsiz ilan,GDO içermeyen mama tavsiyeleri ve benzeri yüzlerce konuda biz evcilbook.com yöneticileri ve veteriner fakültelerindeki öğretim görevlilerimizin de yardımları ile bu sorunlara çözümler arıyoruz.

Çok iyi biliyorduk ki bizler her ne kadar bireysel anlamda kendimizi geliştirirsek geliştirelim, bu gelişimden evcil hayvanlar ve sahipleri menfaat sağlamadıkça kişisel başarılar ancak kişilerle beraber yok olup gitmeye mahkûm olacaklardı, evcil dünyası ise bundan hiçbir yarar sağlayamayacaktı. İşte bu nedenle Evcilbook.com’ u kurduk ve sizlerin desteği ile geleceğe taşımaya karar verdik.

Evcilbook.com ’ un hedefi hiçbir zaman sadece kar elde etmek isteyen bir internet sitesi olmak değildi, bu nedenle yüzbinlerce değerli evcil sahibini sizler için bir araya getirmeyi, veteriner fakültelerimiz ile iletişime geçmeyi, evcil konusunda Türkiye’nin en iyi uzmanları tarafından incelenmiş konuları da bu platforma taşımayı hedef olarak misyonumuza ekledik.

Daima, oturduğumuz yerden sadece eleştirmek yerine üretmek gerektiğini, topluma karşı ancak bu şekilde yararlı olabileceğimizi çok iyi biliyoruz.

Evcilbook Yönetimi 

Copyright Evcilbook © 2018